KRÓTKO: Kolejna sesja Rady Miasta Ruda Śląska odbędzie się w czwartek, 29 września

JO
Zobacz nad czym będą obradować nasi radni podczas sesji, która odbędzie się 29 września, w czwartek, w sali sesyjnej UM.

Sesja rozpocznie się o godz. 13.

Oto plan obrad

1.Otwarcie posiedzenia.
2.Gość sesji.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Informacja nt. aktualnych prac Sejmu RP oraz Sejmiku Województwa Śląskiego.
5.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za okres od 8.09.2011 r. do 28.09.2011 r.
6.Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta IV kadencji.
7.Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 dla miasta Ruda Śląska” za lata 2009 – 2010.
8.Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu usuwania azbestu na terenie miasta Ruda Śląska” w latach 2008 - 2010.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1 zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.

9.2 dokonania przeniesień wydatków budżetowych między zadaniami w ramach budżetu miasta na prawach powiatu na 2011 rok, w zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2045.

9.3 zmiany uchwały Nr PR.0007.2.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2011.

9.4 zmiany uchwały Nr PR.0007.3.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.01.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2011 – 2045.

9.5 powołania Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

9.6 zmieniającą uchwałę nr 594/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 03.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.

9.7 przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

9.8 odwołania Rady Społecznej Poradni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29.

9.9 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29.

9.10 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Gierałtowskiego 29.

9.11 odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7.

9.12 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7.

9.13 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Makuszyńskiego 7.

9.14 odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6 .

9.15 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6.

9.16 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Sztolniowej 6.

9.17 odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3.

9.18 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3.

9.19 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 3.

9.20 odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33.

9.21 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33.

9.22 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33.

9.23 odwołania Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Niedurnego 50 d.

9.24 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Niedurnego 50 d.

9.25 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Niedurnego 50 d.

9.26 odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33.

9.27 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33.

9.28 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Szpaków 33.

9.29 odwołania Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163.

9.30 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163.

9.31 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Poradni Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Radoszowskiej 163.

9.32 odwołania Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ballestremów 16.

9.33 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ballestremów 16.

9.34 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ballestremów 16.

9.35 odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4.

9.36 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4.

9.37 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Pokoju 4.

9.38 odwołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks. Niedzieli 51 b.

9.39 wyboru Przedstawicieli do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks. Niedzieli 51 b.

9.40 powołania i zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Ks. Niedzieli 51 b.

9.41 wyrażenia woli przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Ruda Śląska.

9.42 uchylenia uchwały Nr 798/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24.04.2009 roku w sprawie przyjęcia programu reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.W.Lipa 2 zmienionej uchwałą Nr 879/XLVII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.07.2009 r. uchwałą Nr 964/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.11.2009 r. oraz uchwałą Nr 1051/LVI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 8.03.2010 r.

9.43 zasad nadawania nazw ulicom, placom i innym obiektom miejskim, położonych w granicach administracyjnych Miasta Ruda Śląska.

9.44 nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej, będącej odgałęzieniem ulicy Kingi w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

9.45 zmiany nazwy części ulicy Grzybowej, stanowiącej drogę publiczną w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.

10. Interpelacje, wnioski i zapytania.
11.Oświadczenia radnych.
12. Przyjęcie protokołów: nr PR.0002.9.2011 z dnia 25.08.2011 r., PR.0002.10.2011 z dnia 8.09.2011 r.
13. Wolne głosy.
14. Sprawy organizacyjne.
15. Zakończenie sesji.

Kiedy dostaniesz pieniądze za rozliczenie PIT? To zależy od Ciebie.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3